MEN „Szkoła pamięta”

Żółte kropelki włączyły się do akcji MEN „Szkoła pamięta” i wykonały dyniowe stroiki.

Natomiast pomarańczowe kropelki wykonały znicze.