Sprzątanie świata

Dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w akcji „Sprzątanie Świata”.