Kim jesteśmy

 

 

mgr Angelika Dragosz - dyrektor

Wykształcenie:

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie- studia podyplomowe w zakresie Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek: Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Nauczyciel kontraktowy.

Doświadczenie: 10 letni staż pracy. 

 

mgr Magdalena Popielczak – zastępca dyrektora

Wykształcenie:

Zawodowy kurs kwalifikacyjny - Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Wydział Pedagogiczny

Uprawnienia pedagogiczne.

Studia podyplomowe - edukacja wczesnoszkolna i wychowanie pzredszkolne

Doświadczenie: Pełnienie przez ponad 16 lat funkcji dyrektora - zarządzanie szkołą i  przedszkolem

 

mgr Małgorzata Kowalska- nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie: Akademia Bydgoska w Bydgoszczy 

kierunek: pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym oraz peagogika.

Doświadczenie: 5 lata pracy w przedszkolu

 

mgr Joanna Buraczek - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. W roku 2013/14 zajęła 8 miejsce w rankingu - najlepszy nauczyciel w małopolsce.

Doświadczenie: 6 letni staż pracy.

 

 


mgr Teresa Trela - nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Studium Wychowania Przedszkolnego w Jędrzejowie

Doświadczenie: ponad 30 lat pracy w szkole i przedszkolu.


 

lic. Beata Bogusz - nauczyciel kontraktowy
Wykształcenie: Studia licencjackie,

kierunek: wychowanie przedszkolne, Studium Nauczycielskie, kierunek: muzyka. 
Doświadczenie: 4,5 roczny staż pracy.  

lic. Wiktoria Lekka - nauczyciel, nauczyciel rytmiki
Wykształcenie: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna - system stacjonarny

Państwowa Szkoła Muzyczna w Bochni - instrument: pianino

Uniwersytet Jagielloński: psychologia stosowana
Doświadczenie: 2 lata pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym  


 


mgr Marta Kłak - pełni funkcję psychologa

Wykształcenie: Krakowska Akademia im. Angrzeja Frycza Modrzewskiego, kierunek: psychologia,

Doświadczenie: 3 lata pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 


Ewelina Kaczor - asystentka nauczyciela

Wykształcenie: średnie

Doświadczenie: dwuletni staż pracy w żłobku na stanowisku opiekunki dziecięcej, 7 lata pracy w Przedszkolu.

 

 

Monika Trestka - logopeda - nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie: absolwentka Wydziału Pedagogicznego w Krakowie kierunek pedagogiga opiekuńczo-wychowawcza oraz pedagogiga przedszkolna, a także Wydział Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - kierunek logopedia.

Doświadczenie: 14 lat pracy z dziećmi, a od 9 lat jako logopeda.                        

 

Małgorzata Wrona-Korkmaz - nauczyciel j.angielskiego

Wykształcenie: absolwentka Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych TWP w Krakowie.

Doświadczenie: 6 letni staż pracy.

Lekarz dentysta Tamara Passeraub - Muszyńska
Akademia Medyczna w Polsce oraz Akademia Medyczna w Genewie, wydział Stomatologii.
21 letni staż pracy w Szwajcarii, od 14 lat prowadzi własną klinikę dentystycną w rejonie Lozanny (www.tamara-dentiste.ch