Oferta

W ofercie mamy szeroki wachlarz zajęć dla dzieci. Stawiamy na wszechstronny rozwój dziecka; zdrowie, higienę, higienę żywienia, ruch i  alternatywne jego formy,  wychowanie i edukację przez zabawę.  Wprowadziliśmy nowatorski Program profilaktyki przeciw próchniczej.

Program profilaktyki przeciw próchniczej. Program autoryzowany jest  i nadzorowany przez lekarza stomatologa panią Tamarę Passeraub-Muszyńską (www.tamara-dentiste.ch). Prowadzony na co dzień  przez nauczycielki, zapewnia nabywanie przez dziecko  prawidłowych nawyków higieny jamy ustnej, zębów  jak również żywienia. Rozbudza u dziecka świadomość i chęć dbania o swoje ząbki.

Przedszkole Kropelka2, zapewnia roczną kontrole uzębienia dzieci w ramach programu profilaktyki, przeprowadzaną przez lekarza stomatologa, zakończoną indywidualną informację  dla rodziców o stanie uzębienia dziecka.

Program higieny żywienia. W ramach tego programu raz w miesiącu organizujemy akcję „Zdrowy Podwieczorek” w czasie którego dzieci same komponują sobie podwieczorek z różnych składników (wędlina, ser, warzywa) co mobilizuje dzieci do spróbowania nowych produktów i komponowania własnych kanapek. 

Język angielski – dwa razy w tygodniu. Rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim. Budowanie fundamentów wiedzy i umiejętności językowych. Zachęcanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 

Rytmika z umuzykalnieniem – raz w tygodniu. Zajęcia mają na celu uwrażliwienie dzieci na muzykę oraz rozwinięcie koordynacji ruchowej. Poprzez czynne uczestnictwo w zajęciach dziecko uczy się słuchać, reagować, zapamiętywać, kojarzyć oraz śpiewaći odpowiednio korzystać ze swojego głosu.

Gimnastyka-Wpływa na prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, eliminuje niektóre wady postawy oraz jest świetną zabawą.

Religia – dla dzieci 5 i 6 letnich (zerówka)za zgodą rodzica.

Zajęcia adaptacyjne – dla dzieci nowoprzyjętych.  Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do wspólnych zajęć i zabaw na terenie przedszkola i ogrodu.

Codzienne spacery i ruch na  powietrzu. Dzieci mają możliwość korzystania z własnego placu zabaw lub z jednego z placów sąsiadującego bezpośrednio z przedszkolem parku.

W przedszkolu odbywają się również różne warsztaty:

Plastyczno-techniczne, przyrodnicze, eksperymentalne, medyczne- Warsztaty mają na celu uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk przyrodniczych i społecznych, rozwijanie umiejętności posługiwania się wzbogaconymi technikami plastycznymi oraz umiejętne operowanie narzędziami i materiałem.

Zajęcia kulinarne z dietetykiem – raz w semestrze. Kształtowanie postawy „zdrowego stylu życia”, wpajanie nawyków zdrowego odżywiania a także utrwalanie prawidłowych zasad dietetycznych -jedzenia pokarmów witaminowych, bez- cukrowych,wysoko-białkowych.

Teatry aktorskie i kukiełkowe – Dzieci poznają różne formy teatru, rozwijają wyobraźnie oraz kształtują określone zachowania i postawy społeczne. Taka forma przekazu ma na celu stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dziecka. 

Współpracujemy również z policją, strażą miejską, strażą pożarną, ratownictwem medycznym. Do przedszkola zapraszane są również osoby o ciekawych zawodach.

Zapewniamy również  opiekę;

Logopedy – obecny raz w tygodniu. We wrześniu każde dziecko jest diagnozowane pod kątem wad wymowy.Logopeda prowadzi indywidualne zajęcia z dziećmi według potrzeb oraz konsultacje dla rodziców. Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.

Psychologa – obecny raz w tygodniu. Psycholog prowadzi konsultacje dla nauczycieli, rodziców oraz ćwiczenia korekcyjno- kompensacyjne dla dzieci, które potrzebują wsparcia.