Oferta

W ofercie mamy szeroki wachlarz zajęć dla dzieci. Stawiamy na wszechstronny rozwój dziecka; zdrowie, higienę, higienę żywienia, ruch i  alternatywne jego formy,  wychowanie i edukację przez zabawę. Prowadzimy edukację dzieci z zakresu profilaktyki przeciw próchniczej.

Program na co dzień realizują nauczycielki, zapewniając nabywanie przez dziecko prawidłowych nawyków higieny jamy ustnej, zębów jak również żywienia. Rozbudza u dziecka świadomość i chęć dbania o swoje ząbki.

Program higieny żywienia. W ramach tego programu raz w miesiącu organizujemy akcję „Zdrowy Podwieczorek” w czasie którego dzieci same komponują sobie podwieczorek z różnych składników (wędlina, ser, warzywa) co mobilizuje dzieci do spróbowania nowych produktów i komponowania własnych kanapek. 

Język angielski – dwa razy w tygodniu. Rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim. Budowanie fundamentów wiedzy i umiejętności językowych. Zachęcanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. 

Rytmika z umuzykalnieniem – raz w tygodniu. Zajęcia mają na celu uwrażliwienie dzieci na muzykę oraz rozwinięcie koordynacji ruchowej. Poprzez czynne uczestnictwo w zajęciach dziecko uczy się słuchać, reagować, zapamiętywać, kojarzyć oraz śpiewaći odpowiednio korzystać ze swojego głosu.

Gimnastyka –Wpływa na prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, eliminuje niektóre wady postawy oraz jest świetną zabawą.

Religia – dla dzieci 6 – letnich, za pisemną zgodą rodziców.

Zajęcia adaptacyjne – dla dzieci nowoprzyjętych.  Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do wspólnych zajęć i zabaw na terenie przedszkola i ogrodu.

Codzienne spacery i ruch na  powietrzu. Dzieci mają możliwość korzystania z własnego placu zabaw lub z jednego z placów sąsiadującego bezpośrednio z przedszkolem parku.

Wycieczki –organizujemy wycieczki wyjazdowe poza teren przedszkola np. kino, teatr, muzeum, gospodarstwa agroturystyczne, zoo i inne ciekawe miejsca warte zobaczenia.

W przedszkolu odbywają się również różne warsztaty:

Plastyczno-techniczne, przyrodnicze, eksperymentalne, medyczne – Warsztaty mają na celu uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk przyrodniczych i społecznych, rozwijanie umiejętności posługiwania się wzbogaconymi technikami plastycznymi oraz umiejętne operowanie narzędziami i materiałem.

Zajęcia kulinarne z dietetykiem – raz w semestrze. Kształtowanie postawy „zdrowego stylu życia”, wpajanie nawyków zdrowego odżywiania a także utrwalanie prawidłowych zasad dietetycznych – jedzenia pokarmów witaminowych, bezcukrowych, wysoko-białkowych.

Teatry aktorskie i kukiełkowe – Dzieci poznają różne formy teatru, rozwijają wyobraźnie oraz kształtują określone zachowania i postawy społeczne. Taka forma przekazu ma na celu stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dziecka. 

Współpracujemy również z policją, strażą miejską, strażą pożarną, ratownictwem medycznym. Do przedszkola zapraszane są również osoby o ciekawych zawodach.

Zapewniamy również  opiekę;

Logopedy – obecny dwa razy w tygodniu. We wrześniu każde dziecko jest diagnozowane pod kątem wad wymowy. Logopeda prowadzi indywidualne zajęcia z dziećmi według potrzeb oraz konsultacje dla rodziców. Podczas takich zajęć szczególną wagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.

Psychologa obecny dwa razy w tygodniu. Psycholog prowadzi konsultacje dla nauczycieli, rodziców oraz ćwiczenia korekcyjno- kompensacyjne dla dzieci, które potrzebują wsparcia.