Kadra

mgr Angelika Dragosz

Dyrektor

Nauczyciel kontraktowy

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM w Krakowie, w zakresie Pedagogiki ogólnej.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w zakresie Organizacji i zarządzania oświatą.

DOŚWIADCZENIE:

 • 12 lat pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA STANOWISKU DYREKTORA PRZEDSZKOLA:

 • 5 lat

mgr Katarzyna Kuś

Nauczyciel kontraktowy

WYKSZTAŁCENIE:

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, studia licencjackie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna.
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

DOŚWIADCZENIE:

 • 2 lata pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Beata Bogusz

Nauczyciel kontraktowy

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność Pedagogika przedszkolna.
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek Administracja.
 • Studium nauczycielskie w Lublinie, kierunek: Muzyka.
 • Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji w Krakowie, specjalność: Oligofrenopedagogika – w trakcie

DOŚWIADCZENIE:

 • 8 lat pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Wiktoria Lekka

Nauczyciel kontraktowy

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.
 • Państwowa Szkoła Muzyczna w Bochni – instrument: pianino.
 • Uniwersytet Jagielloński: Psychologia stosowana- w trakcie.

DOŚWIADCZENIE:

 • 3 lata pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

mgr Marina Yushko

Asystent nauczyciela

WYKSZTAŁCENIE:

 • Grodzieńska Państwowa Szkoła Pedagogiczna w Grodnie (Białoruś), specjalność Pedagogika Przedszkolna.
 • Akademia Ignatianum w Krakowie, specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
 • Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Krakowie, specjalność Terapeuta do spraw uzależnień.
 • Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji w Krakowie, specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – w trakcie.

DOŚWIADCZENIE:

 • 2 lata pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Agata Dyrek

Asystent nauczyciela

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie, specjalność Praca socjalna i opiekuńczo-wychowawcza.
 • Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji w Krakowie, specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – w trakcie.

DOŚWIADCZENIE:

 • 3 lata pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Agnieszka Piwowarska

Asystent nauczyciela

WYKSZTAŁCENIE:

 • Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie, specjalność: Pedagogika społeczno- socjalna.
 • Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji w Krakowie, specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – w trakcie.

DOŚWIADCZENIE:

 • 2 lata pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

mgr Monika Trestka

Logopeda,
Nauczyciel dyplomowany

WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Pedagogiczna we Krakowie, specjalność: Pedagogika społeczno-opiekuńcza.  
 • Akademia Pedagogiczna w Krakowie, specjalność: Logopedia.
 • Akademia Pedagogiczna w Krakowie, specjalność: Pedagogika przedszkolna z zarządzaniem przedszkolem.
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, specjalność: Neurologopedia z elementami tyflologopedii

DOŚWIADCZENIE:

 • 17 lat pracy z dziećmi, w tym 14 lat jako logopeda.

Sylwia Tkacz-Pełka

Nauczyciel języka angielskiego

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność: Filologia angielska.
 • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Krakowie, specjalność: Język angielski.

DOŚWIADCZENIE:

 • 12 lat

mgr Maria Niemiec

Nauczyciel religii 

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM w Krakowie, specjalność: Pedagogika religijna i katechetyka oraz pedagogika społeczno-opiekuńcza.

DOŚWIADCZENIE:

 • 15 lat pracy z dziećmi

Bernadeta Kowalczyk

Osoba dbająca o czystość w naszym przedszkolu.