Kadra

Dyrektor

Nauczyciel kontraktowy

mgr Angelika Dragosz

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM w Krakowie, w zakresie Pedagogiki ogólnej.
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, w zakresie Zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w zakresie Organizacji i zarządzania oświatą.

DOŚWIADCZENIE:

 • 12 lat pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA STANOWISKU DYREKTORA PRZEDSZKOLA:

 • 5 lat

Dyrektor do spraw nadzoru pedagogicznego

Nauczyciel dyplomowany

mgr Ewa Kaczor

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w zakresie: Pedagogika Przedszkolna i wczesnoszkolna.
 • Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, specjalność: Nowoczesne kierowanie i zarządzanie szkołą.

DOŚWIADCZENIE:

 • 28 lat pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA STANOWISKU DYREKTORA PRZEDSZKOLA:

 • 23 lata

Nauczyciel

Aleksandra Łaski

WYKSZTAŁCENIE:

 • Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach wydział zamiejscowy w Myślenicach, studia I stopnia kierunek: Resocjalizacja.
 • studia I stopnia, kierunek: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna.
 • Studia magisterskie w trakcie, kierunek Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

DOŚWIADCZENIE:

 • 4 lata pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Nauczyciel kontraktowy

Tancerz, choreograf

mgr Marta Kutyła

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. 
 • Szkoła Baletowa w Krakowie oraz Krakowska Akademie Tańca.

DOŚWIADCZENIE:

 • Wieloletnia instruktorka tańca dzieci i młodzieży.
 • 4 lata pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Nauczyciel kontraktowy

mgr Katarzyna Kuś

WYKSZTAŁCENIE:

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, studia licencjackie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna.
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, studia magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

DOŚWIADCZENIE:

 • 2 lata pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Nauczyciel kontraktowy

Beata Bogusz

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność Pedagogika przedszkolna.
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek Administracja.
 • Studium nauczycielskie w Lublinie, kierunek: Muzyka.
 • Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji w Krakowie, specjalność: Oligofrenopedagogika – w trakcie

DOŚWIADCZENIE:

 • 8 lat pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Nauczyciel kontraktowy

Wiktoria Lekka

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.
 • Państwowa Szkoła Muzyczna w Bochni – instrument: pianino.
 • Uniwersytet Jagielloński: Psychologia stosowana- w trakcie.

DOŚWIADCZENIE:

 • 3 lata pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Asystent nauczyciela

mgr Marina Yushko

WYKSZTAŁCENIE:

 • Grodzieńska Państwowa Szkoła Pedagogiczna w Grodnie (Białoruś), specjalność Pedagogika Przedszkolna.
 • Akademia Ignatianum w Krakowie, specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
 • Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Krakowie, specjalność Terapeuta do spraw uzależnień.
 • Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji w Krakowie, specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – w trakcie.

DOŚWIADCZENIE:

 • 2 lata pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Asystent nauczyciela

Agata Dyrek

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Warszawie, specjalność Praca socjalna i opiekuńczo-wychowawcza.
 • Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji w Krakowie, specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – w trakcie.

DOŚWIADCZENIE:

 • 3 lata pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Asystent nauczyciela

Agnieszka Piwowarska

WYKSZTAŁCENIE:

 • Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa w Krakowie, specjalność: Pedagogika społeczno- socjalna.
 • Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji w Krakowie, specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – w trakcie.

DOŚWIADCZENIE:

 • 2 lata pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Logopeda,
Nauczyciel dyplomowany

mgr Monika Trestka

WYKSZTAŁCENIE:

 • Akademia Pedagogiczna we Krakowie, specjalność: Pedagogika społeczno-opiekuńcza.  
 • Akademia Pedagogiczna w Krakowie, specjalność: Logopedia.
 • Akademia Pedagogiczna w Krakowie, specjalność: Pedagogika przedszkolna z zarządzaniem przedszkolem.
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, specjalność: Neurologopedia z elementami tyflologopedii

DOŚWIADCZENIE:

 • 17 lat pracy z dziećmi, w tym 14 lat jako logopeda.

Psycholog

mgr Katarzyna Staleńczyk

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, specjalność: Psychologia stosowana.
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, kwalifikacje pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, specjalność: Matematyka.

DOŚWIADCZENIE:

 • 4 lata pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Nauczyciel języka angielskiego

Sylwia Tkacz-Pełka

WYKSZTAŁCENIE:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność: Filologia angielska.
 • Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Krakowie, specjalność: Język angielski.

DOŚWIADCZENIE:

 • 12 lat

Nauczyciel rytmiki

mgr Iwona Różycka-Skwirut

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach, specjalność: Wychowanie muzyczne.
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, specjalność: Oligofrenopedagogika.

DOŚWIADCZENIE:

 • 20 lat pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Nauczyciel religi

mgr Maria Niemiec

WYKSZTAŁCENIE:

 • Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM w Krakowie, specjalność: Pedagogika religijna i katechetyka oraz pedagogika społeczno-opiekuńcza.

DOŚWIADCZENIE:

 • 15 lat pracy z dziećmi

Osoba dbająca o czystość w naszym przedszkolu.

Bernadeta Kowalczyk