­­ ­­ ­­ ­­ ­­ ­­

O nas

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Dzieci objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (kończące w danym roku szkolnym 6 lat – rocznik 2018) mają zapewnione miejsce w przedszkolu bez punktacji.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata (rocznik 2021), do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (rocznik 2018). – Dz.U.2023.900 t.j. art. 31 pkt. 1

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 38.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (pisemna informacja Rodzica) oraz wolnym miejscu w przedszkolu po zakończonej rekrutacji – dzieci urodzone w roku 2022, o ile na dzień rozpoczęcia edukacji przedszkolnej (01 września 2024 roku) będzie miało ukończone 2,5 roku. 

TERMINY I KRYTERIA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA KROPELKA2 NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

W Publicznym Przedszkolu Kropelka 2, pracujemy z dziećmi od 2,5 roku do 7 lat. Najstarsze dzieci są przez nas przygotowywane do podjęcia nauki w szkole (tzw. „zerówka”).

Jako placówka o statusie Przedszkola Publicznego (jesteśmy wpisani do Ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 4430.1.111), jesteśmy pod nadzorem:

  • Małopolskiego Kuratorium Oświaty, pod kątem realizacji podstawy programowej oraz prawidłowości działań dydaktyczno- wychowawczych;
  • Inspektora Sanitarnego w Krakowie;
  • Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Krakowie;
  • Ponadto, w naszym przedszkolu jest zatrudniony inspektor ds. BHP;
  • Z przedszkolem współpracuje lekarz dentysta.

Przedszkole mieści się w budynku zaprojektowanym specjalnie pod działalność przedszkolną, co gwarantuje dzieciom przestrzeń i możliwość ruchu o każdej porze roku. Przedszkole położone jest tuż obok parku, gdzie niezależnie od przedszkolnego placu zabaw, dzieci mają do dyspozycji dwa dodatkowe place.

600 metrów kwadratowych powierzchni naszego przedszkola, zapewnia możliwości zajęć ruchowych w czasie brzydkiej pogody.

Posiadamy:

  • Obszerne sale dydaktyczne;
  • Łazienki umiejscowione bezpośrednio przy salach;
  • Gabinet logopedy i psychologa
  • Obszerny i niezależny ogród z dużym placem zabaw.

Nasze przedszkole:

Sala dydaktyczna- ZIELONA

Sala dydaktyczna- ŻÓŁTA

Sala dydaktyczna- POMARAŃCZOWA

Sala dydaktyczna- FIOLETOWA

Sala dydaktyczna- NIEBIESKA