Rekrutacja 2022/23

Terminy:

Ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na wolne miejsca w publicznym przedszkolu Kropelka2 w Krakowie.

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w Publicznym Przedszkolu Kropelka2, nie biorą udziału w rekrutacji lecz składają deklarację dotyczącą kontynuacji i dalszego uczęszczania dziecka. Deklarację należy złożyć w terminie do 18 do 28 lutego 2022 roku  w godzinach pracy przedszkola.

Pliki do pobrania:

1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola 2022 2023
2. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny
4. Deklaracja kontynuacji edukacji w roku szkolnym 2022/2023
5. Upowaznienie do odbioru dziecka
6. Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola
7. Poświadczenie o ważności zaświadczeń