Mikołajki

Pada śnieg, za oknami srebrzysta biel,
śpiewa wiatr, kto nadchodzi już każdy wie.
To z Laponi Mikołaj na sankach mknie.
Czy odwiedzi mnie, czy odwiedzi mnie?