Rekrutacja 2018/2019

Publiczne Przedszkole Kropelka2  w Krakowie ul. Borkowska 30

  www.przedszkolekropelka2.pl

 

Informacja dla Rodziców

Zapisy dzieci nowych na  rok szkolny 2018/2019

aby zapisać dziecko do Przedszkola prosimy o:

 

•     Wypełnienie Karty Zgłoszenia dziecka do Przedszkola, którą można pobrać w przedszkolu lub na stronie www.przedszkolekropelka2.pl. Wypełniony egzemplarz prosimy oddać w kancelarii przedszkola  lub u pań nauczycielek w poszczególnych grupach. Druki będą dostępne do czasu wyczerpania wolnych miejsc w naszym przedszkolu.

•     Na podstawie danych zawartych w Karcie zgłoszenia dziecka, zostanie przygotowana Umowa w dwóch egzemplarzach.

•     Rok przedszkolny to okres od 1 września do 31 sierpnia (Przedszkole otwarte jest także w okresie wakacyjnym).

 

Koszty przedszkola i zniżki  dla rodzeństwa;


•   Od 1 stycznia 2019 roku opłaty naliczane będą na zasadach obowiązujących w Przedszkolu Publicznym. W pierwszych 4 miesiącach nowego Roku Szkolnego 2018/2019 - od 1 września do 31 grudnia 2018 roku czesne wynosi 250 zł.


•     Stawka żywieniowa dzienna 12 zł (stawka ta obejmuje 5 posiłki/dzień, w razie nieobecności dziecka stawka nie jest naliczana).

•     Opłaty  za rodzeństwo (dotyczy pierwszych 4 miesięcy nowego roku szkolnego tj. od 1 września do 31 grudnia 2018) uczęszczające do przedszkola tj. czesne  i  wpisowe    wynoszą:

     a.   za pierwsze dziecko - 100% czesne

     b.   za drugie dziecko - 70% czesne

     c.   za trzecie i kolejne dziecko 50% czesne

 

 

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola

 

Deklaracja kontynuacji edukacji w Przedszkolu